Az oldalainkba ágyazott Google Adwords kódja marketing célokra, valamint a Google Analytics kódja a látogatottság méréséhez sütiket használ.

Adatkezelési szabályzat Elfogadom

Adatkezelési szabályzat

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető határkörébe tartozik.

Kelt, Pécsett, 2018. május hó 16. napján

Hummel Márk, ügyvezető

Letölthető verzió: Adatkezelési Szabályzat